Satt ner tältpluggen eller ankrat upp

⚓️ Jag har mest tänkt på ankaret som en trygghetssymbol i bibeln. Att ha sitt ankare fäst i himlen. Att det ger en trygghet i livets seglats. Och jag tänker att det är trons grund. När man tror på Gud så blir livet tryggt. Fel man har fäst tron hos Gud i himlen.

⛺️ När jag läser Tomas Sjödins andaktsbok vidgar den tanken. Att man slagit ner sina tältpluggar i hoppets land – himlen – den plats som kallas evigheten. Den plats vi kommer till efter vår död när vi tror på Gud.

Tältpluggen är viktig. Den ger större säkerhet när man tältar. Om vinden tilltar står tältet säkrare. Men det visar också på ett mer permanent boende. Ju längre man skulle tälta desto mer säkras. Så för mig blir det som ankaret.

Så visar Tomas på en annan sida med tältet.

Petrus använder den bilden om att ”bo” i det Jesus gjort. Den som slår upp sitt tält där, bor i det land som kallas Hoppets land och behöver aldrig mer flytta”

”Bo” i det Jesus gjort

Det ger en trygghet i livet man inte kan ta sig utan får. Genom att man ser det Jesus gjort inser man vad han också kan göra. Då behöver man inte byta hemvist. Vi kan hoppa runt mellan kyrkor. Vi kan söka i olika läror. Men när Jesus blir vårt fokus, vårt centrum, så blir det tryggt i tro och liv.

Skrev om bibeln som pop-up. Tänker att ju mer vi läser om Jesus i bibeln blir det större kunskap om vad han gjort. Det skapar tro.


Idag ber vi för riksdagsman Lena Hallengren (S)