December

Att det går fort nu är vi nog alla ganska överens om. Dagarna flyger iväg.

December. Snart nyår. Snart vänder det mörka till att bli ljusare igen.

Ljusare blir det ju på ett sätt nu. Stakarna kommer fram. Julskyltningen tänds upp.

Vi behöver ljusa upp den mörka årstiden. Då blir det gott med alla adventsljusstakar tex

Men ibland behöver vi tända ett ljus inom oss. Det är mörkt och ångest kanske. Eller så har bekymren fått för stort rum. Oron tränger undan allt vad ljust är. Då behöver vi tända moteld. Tända ett ljus. För mig är det bönen.

Denna visa kan nog rikta sig både till andra oss och själva …

Vi tänder ett ljus i advent,
det värmer den som frusen är.
Vi tänder ett ljus i advent,
det sprider ljus i vårt mörker här.
Och alla som är rädda och fryser på vår jord,
dom borde få sitta vid vårt bord
när vi tänder ett ljus i advent,
när vi tänder ett ljus i advent.