Andligt vardagsrum

Jag mötte något för en tid sedan jag tror att jag behöver avbörda mig.

Herren säger ”Kom ut ur ditt andliga vardagsrum”

Under så lång tiden har pandemin gjort något med oss. Vi har allt för länge suttit i våra vardagsrum och tittat på gudstjänster. Och missförstå mig rätt. Det har verkligen varit bra. Vi har ju inte kunnat mötas fysiskt. Så det har varit bra.

Men nu kan vi mötas och vi behöver komma tillsammans. För den som av olika anledningar inte har möjlighet att var med fysiskt är det fortsatt en fantastisk bra lösning att kunna följa gudstjänsterna hemma via tvn

Men det är lätt att bli bekväm. Att inte behöva gå till kyrkan. Att vardagsrummet blir vårt andliga rum istället för kyrkan och den andliga gemenskapen där. I det rummet kan man gå och sätta på kaffet när man vill. Där kan man sitta med mobilen och läsa nyheterna samtidigt. Samtala. Lösa korsord. Vad är det jag vill komma till? Jo, att man tappar lätt fokus i sitt andliga vardagsrum.

I det sättet att fira gudstjänst är det lätt att tappa uppdraget vi fått i vår stad. Vi har ett land som behöver Gud mer än någonsin. Vi har ett land där Guds ingripande behöver få mer utrymme. Därför tror jag att denna hälsning är till vår tid.

”Kom ut ur ditt andliga vardagsrum”

Kliv fram med dina förböner. Kliv fram med det Gud kallar dig med. Kliv fram med din berättelse. Börja ge Gud utrymme där du bor.

Jag tänker att att denna hälsning handlar om att komma samman med andra troende och söka Herren. Att lyfta fram positionerna. Att be och arbeta för vår stad och samhälle. Det är tid att lämna soffan.

Min bön är att du och jag ska möta denna hälsning med ödmjukhet. Att låta Anden förklara den för oss. Vad den innebär för oss och det sammanhang vi är i. För det finns en nyckel i den.


Idag ber vi för riksdagsman Ida Gabrielsson (V)