Misströstan kan vändas i förtröstan. 

Ibland känns det som misströstan kan ta patent på vårt tänk. Den liksom får för stor plats. Men jag tror att misströstan kan vändas i förtröstan. Titta lite på orden en stund och dess synonymer:

Misströstan – missmod, nedslagenhet, modlöshet, klenmod, pessimism

Vad betyder misströsta? Att se mörkt (på situationen), ge upp hoppet: misströsta om något

Förtröstan – tillit, tillförsikt, hopp, lit, förlitan, förtroende, fast tro

Vad betyder förtröstan? Det betyder hopp och tillit. 

Glöm aldrig att misströstan kan vändas i förtröstan. Jag vet en som kan hjälpa oss med det. Det är Jesus. 

När vi drabbas av misströstan har vi svårt att ta oss ur det. Vi kan behöva hjälp utifrån. Det är där Jesus kommer in i bilden. Han är nära och bara ”en bön bort”. Att tala med honom om det byter fokus. Vi börjar se det från ett annat håll. 

Genom Jesus finns det möjlighet att ändra fokus och börja se möjligheterna. Då tänds hoppet och förtröstan växer fram. Varför? Jag börjar se ljuset i tunneln. Börjar se att det finns en kraft som kan ändra på förhållanden.  

Det handlar på något sätt att ge upp. Att inte kämpa i egen kraft utan att ta hjälp utifrån. Du måste inte vara så präktigt duktig. 

Misströstan kan vändas i förtröstan. Även hos dig (och mig)