När det omöjliga blir möjligt

Jag tänker att vi ställs inför utmaningar som kan upplevas som övermäktiga för oss. Likaså är det en tid nu där Jesus skulle behöva manifesteras mer än någonsin. Men hur i hela fridens ska det kunna bli så?

Denna söndag läser vi om Jesu mor Maria. Hon som fick änglabesök. Hon, mycket ung, hade ingen man, skulle bli med barn och föda Guds son Jesus. Inte konstigt att Maria säger ”Hur skall det bli möjligt?” Tror vi kan förstå utifrån våra egen erfarenhet att stå iför det omöjliga att den frågan bäva befogad.

Men svaret hon får är mäktigt. Svaret ville få henne att förstå att det omöjliga var möjligt. Verkligen möjligt.

Ängeln svarade henne: ”Den helige Ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds Son. Lukas 1:35

Andra översättningar säger att Guds kraft skulle omsluta henne. Det skulle alltså inte ske av hennes egen kraft, möjlighet eller hennes eget sätt. Nej, Gud skulle göra det omöjliga möjligt.

Det är så jag tänker att det kommer ske för dig när du står inför det omöjliga. Helig Ande och Guds kraft ska komma över dig och göra det omöjliga möjligt.

Den förståelsen vill ge oss mod att våga. För många gånger har vi redan gjort det klart för oss själva att det går inte. För visst, det kommer nog aldrig att gå i egen kraft. Men när Gud kallar oss gör han det inte utifrån våra egna resurser. Han kallar utifrån sina resurser. Och dom är långt långt långt mycket större än våra egna. Det är då det omöjliga blir möjligt.

Marias nyckel till att det blev som Ängeln är egentligen rätt enkelt men kräver en del mod. Hon sa:

Låt det ske med mig som du har sagt.

Jag tänker att det var där och då det blev möjligt. Det var där och då det hände. Hon gav klartecken till Gud att göra det omöjliga möjligt. Jag tänker att det är förebilden för oss. Det är uppmuntra till oss att våga som Maria. Att säga vårt: Låt det ske med mig som du har sagt. Vill du ge Gud klartecken idag att göra det omöjliga möjligt i dig?


Här kan du se dagens lucka i min julkalender. Snart kommer den blogg som flest har läst…

Idag ber vi för riksdagsman Alexander Christianasson (SD)