Vad är en bra dag?

Vad är en bra dag? Hur definierar man en sådan dag? Är det när man klarat att beta av alla saker på ”att-göra-listan”? Eller är det när man uträttat mer än man trodde sig skulle hinna? Är den beroende av vädret? Bedöms den utifrån mängden av ryggdunk och positiva tillrop? Kan betydelsen av att man lyckats bättre än någon annan göra dagen bättre än andra dagar? Är den bästa dagen den dag då någon man längtar efter hör av sig? 

Vad är det som gör just den dag man lever i till en bra dag? 

I och för sig vet man inte om det blev en bra dag förrän man summerar den på kvällen. Det är ju ändå rätt mycket som skapar förutsättningen för att just den dagen kunde bli så bra. 

Allt för ofta tror jag att vi bedömer dagen efter det som påverkade den mest. Speciellt om det har en negativ betydelse. Jag tror att vi kan välja vad som skall påverka oss att summera dagen som bra eller dålig. Kanske har det med att göra i vilket humörsläge man är i. Vissa perioder är det ju mycket lättare att leva positivt än andra. 

På något sätt känner jag en sådan glädje när jag ser andra i min omgivning lyckas och gör framsteg. Det liksom blir andra som gör min dag bra. Något annat som gör min dag är när jag kunnat vara mig själv hela dagen. Djupast sätt tror jag att min dag blir som bäst när jag har kunnat gjort skillnad hos någon som är i stort behov av det. Att bli det utan att själv har insett hur det egentligen gick till. 

Jag är nog en person som inte springer omkring och kramas i någon större omfattning. Men en dag för länge sedan fick min kram en större betydelse än jag kunde ana och tro. Jag var i kyrkan och får för mig att att jag skulle gå fram och hälsa på en person. Helt plötsligt märker jag att jag ger vederbörande en kram. Så kommer kommentaren: ”Det där var precis det jag behövde som allra mest idag”. Det visade sig att vederbörande kände sig så ensam och övergiven. Men kramen fick vederbörande att känna något helt annat. Tänk vad en liten enkel handling kan göra skillnad. Samtidigt som det förändrade situationen för den jag mötte så blev min dag så bra. Det är faktiskt det ända jag minns från den dagen. Och det räcker så bra. Det var en bra dag. 

Kanske skall du skapa en bra dag för någon idag?! Frukten av det brukar bli att din dag blir minst lika bra.