Riksmötet – riksbönemötet.

Riksmötet – riksbönemötet.

Idag öppnar riksdagen. Det är det längsta mötet vi har i vårt land. Det är i det mötet som riksdagen samtalar om vårt lands bästa. Det där dom avgörande besluten fattas för vårt land. Det kommer att påverka oss alla på något sätt. Där finns det talmän som får i uppgift att leda mötets samtal.

När detta möte öppnas så får vi öppna det längsta bönemötet vårt land kommer att ha. Riksbönemötet. Att varje dag be för vår regering och riksdag. Att be för våra talmän som ska leda detta riksmöte.

Varje dag ska våra politiker stå under förbönens välsignelser. Varje dag ska vi be om att vishet ges i varje samtal.

Om vi alla som brukar be till vår Gud så vet vi att det har betydelse för arbete i vår riksdag. Att regeringen står under Guds andes påverkan. Och till slut är det välsignat för hela vårt land.

Skulle du vilja vara med i detta gigantiska riksbönemöte? Tänk om vi kunde bilda denna bönekedja över hela vårt land.

Jag tänker att vårt land är i stort behov av detta. Så vi behöver tillsamman, mer än någonsin, bära vårt land i förbön.