Fader vår – ske din vilja

I bönen fader vår finns en rad som kan vara svår att införliva sig i.

Ske din vilja.

Vi ber att Guds vilja ska ske i himlen så väl på jorden. I en första anblick är det lätt att säga sitt ja till det. För vi vill ju det i grunden.

Men när man sen får det mer närgånget. Då man vill ha ett tydligt svar blir det svårare. Blir svaret såsom jag önskar det? Eller kommer jag tvingas till något jag inte vill eller kan?

Jag minns en gång då jag arbetade som pastor. Jag fick en förfrågan att komma till en församling långt bort. Väldigt långt bort. Först så var jag inte alls villig. Jag fick jobba med tanken. Efter en längre tid så kunde jag landa i att be ”Ske din vilja Gud. Om du vill ha mig där så går jag”. Kände ett sådant lugn. Jag som hade förhandlat med Gud om en närmare plats.

Det märkliga hände. Den förfrågan blev inte av. Fick en ny förfrågan från en annan plats. Närmare. Och det kändes så rätt. Och där blev det. Det var som att Gud ville kolla min vilja till följsamhet.

Hur modig är vi att be bönen ske din vilja?

Jag vill tro att Guds perspektiv på livet och dess riktning är långt mycket bättre än mitt. Jag vill tro att han vill mig bara gott. Jag vill tro att han kan leda mig rätt. Så därför vill jag så långt det bara går be bönen ”ske din vilja med mitt liv”.

Det gör att jag kan vila tryggt i att nästa steg kommer att bli bra. Även om jag inte riktigt kan se eller ana hur det blir. För i allt tror jag att det ligger något gott och möjligt i att följa Guds vilja för mitt liv.

Så utmaningen vi har är att våga be bönen ske din vilja. Du behöver inte vara orolig. Han kommer inte att sätta dig i en omöjlig situation. Han kommer att leda dig till något han vill välsigna dig i.

🙏Vår fader

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.