Varsamhet

Varsamhet – ett ord som andas försiktighet.

Beskriver något om att man är försiktigt återhållsam. Inte inbunden. Inte tillstängd. Men man är försiktig med sig själv och sina tankar.

Läste följande:

”Det är att vara varsam med vem man delar sitt hjärtas innersta tankar och drömmar. ”

Om vi äger något verkligen värdefullt så hanterar vi det efter just dess värde. Vi blir extra försiktig när vi ska bära något mycket värdefullt.

Så tänker jag mig varsamhet. Med stor respekt inför något handlar vi varsamt.

Det handlar om försiktighet, aktsamhet, omsorg.

Var rädd om din innersta bön och dröm. Tankarna du har djupt inom dej. Sälj inte ut dom hur som helst. Var varsam med vem du delar dom. Kan den du tänker dela dom med bära dom med respekt? Inger den personen den integritet som du förväntar dig? Kommer den att med omsorg och på djupet visa respekt för dig och det du bär på? Kan den hålla tyst om det?

Var varsam med ditt inre. Var varsam med vem du delar det med.

Varsamhet – Det är att vara varsam med vem man delar sitt hjärtas innersta tankar och drömmar.