Tillförsikt ….

Tillförsikt – visst låter det vackert? Tillförsikt. Det är en känsla av att sätta sin tillit till något som känns möjligt och nåbart. Tillförsikt.

Det finns hoppfullhet i tillförsikt. Ett lugn av optimism. En förtröstan som finns på djupet. Tilltron finns där. Som ger ett inre lugn.

Kanske tillförsikts största fiende är ett ”kommer aldrig att gå” eller ”det är omöjligt”. Kanske också ett ”kommer inte att hända mig” som smyger sig in.

Tillförsikt.

Tillförsikt handlar om att våga släppa taget. Att tillåta sig tro att det faktiskt går att att tillförsikt för något. Att släppa taget om något annat man inte kan få för att sträcka sig mot något som ligger längre fram. Som syns svagt vid horisonten men kommer närmare.

Tillförsikt är också att våga tro på det som verkar ses det som är vår kommande destination. Vår kommande insats.

Tillförsikt kan vara att återerövra det som till synes var förlorat men som verkar finns inom räckhåll igen.

Tillförsikt – säkert hopp? Möjligen. Men det ger i alla fall ett hopp som kan föra oss långt.

Tillförsikt ett vackert ord som gör gott inom oss. Inte för bokstäverna utan för ordet äger en inneboende kraft.

Tillförsikt.