Hur ger man det bästa rådet?

Hur ger man det bästa rådet?

Om någon undrar över hur man praktiskt ska utför ett arbetet så blir ju saken lite lättare. Antalet varianter på lösningen är ju klart begränsad till uppgiftens karaktär och ändamål. Det handlar mer om mindre varianter som görs utifrån personens förutsättningar.

Men när man kommer in mer på livsfrågor och dess bekymmer och problem. Hur ger man då det bästa rådet?

Det är en fråga att knäcka det. För då handlar det om känslor, upplevelser och variablerna blir så många fler. Lösningarna blir så många fler. Och på något sätt mer påträngande. Effekten av ett råd kan bli så avgörande. Det kan gå så rätt men också så fel.

Vad är det som säger att man bedömer en situation rätt? Har man förstått ? Den bild av lösning som man tycker sig se är den som kommer att förändra saken till det bättre?

Kanske finns det inget bra och mest rätt svar på den frågan.

Kanske skall man vara återhållsam med råd när man närmar sig själva livet.

Men visst vore det så skönt om man kunde ge ett råd som löste situationen. Kanske är det som är den största faran i detta. Att man vill så väl. Att man får så stort hjärta för situationen att man blir lite för hjälpsam med ett råd.

Den som ber om råd måste ju välja att följa rådet eller avstå.

Kanske man ändå ska vara återhållsam med att ge råd. Handlar mer om att var en medvandrare (medvandrare – ett ord som tydligen inte finns i SAOL) under tiden någon hittar sina egna svar.

Kanske är det det bästa rådet man kan ge……