Söndagstankar – Vad vill du att jag skall göra för dig?

Jesus stannade och kallade dem till sig och frågade: ”Vad vill ni att jag skall göra för er?” (Matteusevangeliet 20:32 SFB)

Det finns en underbar händelse i Bibeln. När Jesus var på väg ut ur Jeriko satt det några blinda personer som började ropa efter Jesus. Folket försökte tysta dom men då ropade dom ännu högre.

Man kan notera att det finns flera tillfällen i Bibeln där man försöker tysta någon men det blir bara tvärtom. Tom Jesus försöker tysta ner men då ropar man ännu högre. Så blir Jesus ännu mera känd.

Här fanns det några som var i behov av ett möte och berörande av Jesus. Man är villig att ropa tills Han kommer. Det är då som Jesu sköna fråga kommer:”Vad vill ni att jag skall göra för er ?
Deras svar var ju inte så överraskande:”Herre, öppnade våra ögon.” Jesus rör vid deras ögon och genast öppnas deras ögon och dom kan se igen.

Det är en ganska skön fråga från Jesus. Samtidigt full med respekt. Det öppnar en ny avslappnad väg. Visst kan du ta initiativet till en öppnande fråga till Jesus. Samtidigt är det tvärtom. Att Jesus ställer frågan till dig. Vad svarar du? Det är fritt fram för den enklaste fråga som finns.

Så, vad svarar du när Han frågar dig ”vad vill du att jag skall göra för dig?”