Jag har ett hopp som bor djupt inom mig

Blev påmind om en sång jag skrev om 2017. Då i en tanke om ”ord är som ett frö”. Denna gång stannade en anna strof hos mig.

Jag har ett hopp som bor djupt inom mig
Att en dag har allting ändrat sig
Allt hat och våld som fanns
Av kärlek övervanns
Nå’n gång, nå’nstans
En värld där allt är harmoni
Vilken värld det ska bli

Tänk om denna sång fick vara en profetisk kraft in i den oro vi känner just nu. Å ena sidan kommer den ett fredens rike när evigheten bryter in. Men redan här och nu ber och hoppas jag om en tid där kärleken övervinner hatet.

Per-Erik Hallin formulerade det så bra när han skrev ”vilken värld det ska bli” för rätt länge sedan nu. Men är lika aktuellt, kanske till och med mer aktuellt, nu. Tänk om vi kunde se varandra som syskon i en stor familj. Där vi var mån om att hålla ihop. Hjälpa och stötta. Inte stjälpa och förgöra. Inte döda utan bevara livet istället. Vi behöver verkligen tänka om.

Tänk att ett leende kan ge värme. Kylan smälter och ger en inre värme. Tänk att vänliga ord är som frön som gror. Vilken värld det skulle bli om vi sådde rätt ord. Vi behöver omsluta varandra med värme. Tänk, denna värld är inte bara fantasi. Den kan bli så. Verkligen. Genom att vi all skapar den. Svårare än så är det inte. Ändå gör vi det så komplicerat.

Varje gång som någon mot mig ler. Känns det som all kyla smälter ner
Är varje vänligt ord som talas på
vår jord, ett frö som gror
Jag ser det i min fantasi
Vilken värld det ska bli

Om alla kunde tala samma språk
Om alla skulle vandra samma stråk
Mot ett gemensamt mål
Vid horisontens rand
Jag ser ett land
Där varje man och kvinna är fri
Vilken värld det ska bli

En värld där alla människor varje dag
Omsluts av en vänlig famn
Där människor på hopplöshetens hav
Kan finna en tryggad hamn

Jag har ett hopp som bor djupt inom mig
Att en dag har allting ändrat sig
Allt hat och våld som fanns
Av kärlek övervanns
Nå’n gång, nå’nstans
En värld där allt är harmoni
Vilken värld det ska bli

Jag både tror och vet
Att detta hopp ska bli en verklighet
Som du och jag får leva i
Vilken värld det ska bli

Per-Erik Hallin

Vilken värld det ska bli