Barnkonventionen blir lag – men vad blir skillnaden?

Idag får vi en ny lag. Barnkonventionen blir lag.här skriver barnombudsmannen:

En attitydförändring hos alla som arbetar med och för barn och unga, inklusive politiker på lokal, regional och nationell nivå måste till. Barn ska ses som rättighetsbärare och ett barnrättsbaserat synsätt måste få genomslag. För att detta ska ske behöver omfattande kompetenshöjande insatser genomföras – alla som arbetar med barn och unga måste förstå vad barnets rättigheter innebär och hur dessa ska tillämpas i praktiken. Inom många yrken måste kunskap om barnkonventionen komma in redan på grundutbildningen på universitets- eller högskolenivå.

Tänk vilken viktig lag. Satt och lyssnade på ekot. Då får man känslan av att kommuner kan avgöra hur mycket den ska implementeras. Nu handlade det nog mer om på vilket sätt och hur intensivt det ska införas. Man verkar ha 4 år på sig. Men ändå. Tänk så viktigt.

Jag tänker att den behöver genomslag från allra första stunden för ett barn. Redan vid befruktningen. För när ska man annars bestämma att lagen börjar gälla. När den slutar är väl när vi bestämmer att en person är vuxen.

Jag inser att det är en svår fråga. Kvinnan har rätt till din kropp. Men likväl har barnet det också. Ännu mer tydligt nu. Sen finns det situationer och händelser som denna fråga blir väl svår. Med en utgång man inte önskar. Men det ändrar ändå inte utgångsläget.

Innebär det att barn får göra vad dom vill nu? Inga gränser? O nej. Men det ger ett bättre skydd för dom utsatta barnen. Dom är många.

Men min fråga är….. Har inte barn redan nu ett skydd som ska hindra barn att fara illa? Vad kommer i så fall göra skillnad nu? Vi inser att det inte är så enkelt med lagar som ska skydda. För dom används ju tydligast när det redan gått snett.

Hur ändrar vi ett förhållande som riskerar att ett barn far illa? Jag tänker att, lagar i all ära, det måste ändras på djupet. I vårt livsmönster och attityd. Där barnen är skyddade i grunden.

Barn är något vi måste investera i. Dom är vår framtid. Dom som ska föra arvet vidare. Så låt oss göra gott för våra barn. Med eller utan lag. För det ligger i våra gener som människor att ta vård om alla barn. Alla barn är lika mycket värda. Hur än deras förutsättningar ser ut.

Barn är viktiga!!

Ps Dagen.se har en intressant kommentar till detta. Biskop Fredrik Modéus skriver: Barns rätt till andlig utveckling måste tas på allvar. Ds