En bra start på nya året …..

För många år sedan så lärde jag mig en sång som sen dess följt mig till och från. Då och då påminns jag om dess text.

Denna text skulle kunna bli ett bra utgångsläge inför ett nytt år. För den som ännu inte tror på Gud känns den som något konstigt. Men jag skulle vilja påstå att den kan bli en välsignade väg för dig som ännu inte tror. Pröva den och du kommer att upptäcka en ny spännande väg.

För oss som tror är det en påminnelse om hur vår kristna vandring bör vara. Så vill vi att vårt nya år skall få en högre dimension så finns vägen här.

Läs och begrunda. Vill du höra denna sång hittar du länken i bilden eller under bilden.

Se in i Jesu ögon och snart du ser vad du aldrig sett. En blick så fylld av kärlek som världen aldrig sett

Lyssna till Jesu stämma och snart du hör vad du aldrig hört. En röst så fylld av kärlek som världen aldrig har hört

Vandra den väg han vandrat och snart du märker han går bredvid dig. Aldrig du vandrar ensam han vid din sida går.

https://youtu.be/J95jd7HUX2g