Hissa segel och följ med på resan

”Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av Anden.””

Ande och vind har samma ord i grekiskan. Anden blåser fram. Når fram där det är öppet för den. Ofta läser jag samma bibeltext i Kärnbibeln. Den ger lite mer djup i texten.

”Vinden (anden) blåser vart den vill och du hör dess sus (röst, ton), men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. På samma sätt är det med alla som är födda av Anden.” [Det grekiska ordet ”pneuma” betyder både vind och ande. Jesus använder ordets dubbla betydelse i en liknelse där ett naturligt fenomen illustrerar en andlig verklighet. På samma sätt som vi inte kan se eller kontrollera vinden, kan vi ändå se dess verkningar och höra den. Nikodemus verkade ha tolkat det Jesus sade på ett rent fysiskt plan.]”

När jag vandrade i Grövelsjön en sensommardag med min son upplevde vi vindarna rätt kraftigt. Det småregnade. Vi hade behov av att komma i lä. Vilken skillnad det var när vi hittade lä. Helt fria från vinden.

Att hamna i lä från anden är mindre lyckat. Då missar vi dens kraft. Istället skall vi låta den blåsa på oss.

Hissa segel och följ med istället på Andens resa med dig.

Låt din bön vara att Anden får blåsa på dig. Sätt segel. Låt dig föras fram på livets vatten. Du kommer föras in i det som är ämnat för dig. Din tro kommer att växa. Din tillit till Gud bli större. Framtidstron tilltar. Som jag skrev igår – du kommer bli välsignad. Så kryp inte in i lä för Anden. Hissa segel istället.