Du är i goda händer

Under några dagar har jag återigen haft några återkommande tankar.

Du är i goda händer när du vilar i Guds händer. Du är i goda händer när du litar på Gud.

Tankarna kommer ur en gammal sång som Dan-Jakob Pethrus har skrivit. Har citerat den förr men gör det igen.

DU ÄR I GODA HÄNDER

Du är i goda händer när du vilar i Gud. Oavsett vad som händer kan du lita på Gud.

När du ser utöver världen hur allting rullar runt behöver du inte gripas av panik. Gud har makten att dig leda genom denna mörka tid. Då får du ständigt leva i hans frid.

Vi kan ha så mycket att kämpa med. Verkligen mycket att grubbla över. Vi kan möta så mycket motstånd. Bekymmer kan växa upp tistlar. Även små bekymmer kan upplevas som berg ibland. Framtiden kan kännas som en ogenomtränglig dimma. Det blåser kanske snålt.

Då är det bra att, kanske med sitt förstånd, se att vi är i goda händer när vi vilar i Gud. För oavsett vad som händer kan vi lita på Gud.

Hans perspektiv är långt mycket längre än vårt. Hans kraft är större än vår. Han är långt mycket visare än vårt förstånd är.

Du är i goda händer när du vilar i Gud.

Att vila i Gud är att sätta sin tillit till honom. Där hör du hemma. Där är det bästa utgångsläge vi kan ha som människa.