Klämombudsman

Klämdag, vad är det för någonting egentligen? Är det en dag man får klämma på allting? Eller är det då man gör sina upptäckter och får kläm på saken? Eller är det en dag som bara några få är förunnande med en extra dag ledigt? Eller är det en dag där man kommer i kläm och allting verkar gå fel?

Tyvärr är det så att ganska många i vårt samhälle kommer i kläm. Mellan olika lagar och idéer. Mellan olika system och myndigheter (läs människors) påhitt. De kämpar för att få rätt men det verkar inte finnas någon väg ut ur klämzonen. Det verkar också som om ingen vill hjälpa till för att hitta en bra väg ut ur problemet. ”Man” bara skyller på någon annan eller skickar ”problemet” vidare. Svaret blir ofta ”Nä, det borde inte vara så här” men att ändra på det går inte.

I går var det Kristi Himmelfärds dag och folknykterhetens dag. (det finns ganska många lika specialdagar. Kolla temadagarna dör 2014. det finns mycket att fira Den här dagen skulle utropas till tex Antiklämdagen eller ”Släpp alla som kommit i kläm loss” Se Folknykterhetens dag.

Om jag bara kunde skulle jag vilja ropa ut och be den som kan förändra det att göra det. Det behövs visa personer som har kraft till att förändra förutsättningarna för alla de som kommit i kläm i vårt svenska myndighetssystem. Systemet som funkar så bra för den som inte hamnar i konflikt mellan två regler.

Upp till kamp för klämfolket i vårt land! Varför inte inrätta KO, Klämombudsman som får i uppgift att utrota klämzonen som är ett ingemansland som man inte kan ta sig ur. Att ta systemet i örat och upprätta alla dessa människor.