Det inre livets allemansrätt

Allemansrätten är något unikt för vårt land. Tänk att fritt få vandra omkring i vår natur. Att till och med kunna stanna en natt och tälta. Vi kan fritt njuta. Vi kan fritt upptäcka. Vi kan till och med plocka svamp och annat gott som marken ger. Allemansrätten ger oss möjlighet att uppleva återhämtning. Man menar på fullt allvar att om man har högt blodtryck kan det bli bättre genom att vara i naturen. Och jag tror verkligen att det är så. Jag har skrivit om hur mins stunder på Dumme Mosse tog bort min yrsel förra året. Så det fungerar så

Det inre livet har också en allemansrätt. En möjlighet till att vandra runt i det liv och plats Gud har tagit sin boning i. Jag tänker mig att det inre livet är fyllt med välsignelser från Gud. Som gröna ängar. Underbara vattendrag. En varm bris som blåser på mitt ansikte. Där får jag vandra runt och ta del av dess frukter.

Det är allas vår rätt. Eller kanske man mer ska kalla det för möjlighet. Eller helt enkelt välsignelse. Man behöver inte ”gå över ån och hämta vatten”.

Bibeln talar om att vi ska kunna få ett källspång. Alltså en källa av välsignelse, som porlar fram. Ibland kan vi uppleva det som att den har sinat. Då vill han ”spränga” fram en ny källa. Så att det inre livet får nytt liv.

Så min bön blir denna dag…..

🙏Gud, öppna våra ögon för det inre liv du format inom oss. Låt oss få se dom gröna ängar med friska källsprång. Där källan sinat av någon anledning ber jag dig att du ska spränga fram ett nytt källsprång. Ber dig Herre att du ska öppna ögonen för det inre livets allemansrätt. Låt din varma andliga bris blåsa varsamt i varje människas liv idag. Amen 🙏