Så länge det finns prickar finns det hopp

Så länge det finns prickar finns det hopp

Du kanske har sett den reklamen. Handlar om att når någon skriver till någon på mobilen kommer det fram några prickar medan man skriver. För någon kan dessa prickar betyda så mycket. Det är någon särskild person som skriver. Man vill så gärna att prickarna ska sluta till förmån för det som vederbörande skriver. Dör prickarna utan att få se en text kan man ibland tom bli förtvivlad. Man vill ju så gärna läsa.

Så länge det finns prickar finns det hopp

Tänk vad hoppet gör med oss. Det liksom händer något inom oss. Tom hjärtat kan slå lite fortare. Värmen kan också gå upp.

Hoppet ger oss också mod inför framtiden. Det blir lättare att leva på något förunderligt sätt. Man får luft under vingarna.

Hoppet kan tändas för att någon säger något förlösande ord. Som öppnar vägar. Det kan många gånger räcka med en blick eller en liten händelse så tänds hoppet. Det kan vara en ”vink” man tolkar så att hoppet tänds.

Hopp kan handla om att se en glimt i sitt inre av det man gärna vill se och uppleva. Att genom det tror att det verkligen kan bli så.

Kanske skall man ändå vända på det. Så länge det finns hopp så finns det en framtid och möjlighet. Hoppet skapar så mycket gott.

Kanske skulle vi försöka leva mer i hoppet. Det ger oss tro för saker. Skapar initiativ. Sluta aldrig att hoppas.