Söndagstankar – Jesu lägereld

Petrus och Thomas var ute på sjön. Jesus hade dött på korset. Inte konstigt att dom drog sig undan.

När han är där ute ser han Jesus stå på stranden och den eld som Jesus tänt.

När Petrus kommer i land hör han Jesus säga: ”Kom och ät”. Så sätter dom sig runt elden tillsammans med Jesus. Han som var död levde nu.

Du läser om detta i Johannes evangelium kapitel 21:1-14.

När jag läser den här texten tänker jag att den har flera djup. En bild på nattvarden, upprättelse , förlåtelse , delaktighet och mycket mer.

Idag tänker jag att sjön får stå för vår livsvandring. Vi är ute på vår livssjö. Där Jesus bjuder oss till stranden och har tänt lägerelden. Han bjuder oss på värme men också på andlig kost.

Kommer du ihåg stunderna vid elden på lägerkvällen? Då tiden liksom stannar av och det lågmälda samtalet tar vid. Så tänker jag mig detta samtal med Jesus vid elden. Man sitter och pratar om det som hänt, vad det betyder och kommer att påverka hela världen från och med nu.

Sådana stunder vid ”lägerelden” behöver vi. Kanske får vi inte alla svar men vi får en närhet som gör gott med oss. Hur mörkt och besvärligt det än är så vinner elden över det mörkret. Är det kallt kommer denna eld att värma. När man är ute i vildmarken skräms vilddjuren bort av elden. Så Jesu lägereld är inte så dum att sitta intill.

Lägerelden har haft sin plats i alla årstider. På skidlägret, sommarlägret, hajken, vid strandkanten, kvällssamlingarna på lägren. Likadant är det med Jesu lägereld. Din är möjlig hela livet och i livets alla skeenden. Sitt och njut. Det gör dig gott.

”När de kom i land fick de se en koleld och fisk som låg på den och bröd. Jesus sade till dem: ”Bär hit av fisken som ni fick nyss.” Simon Petrus steg i båten och drog upp nätet på land. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken, och fast de var så många gick nätet inte sönder. Jesus sade till dem: ”Kom och ät.” Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var den tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna efter att han hade uppstått från de döda.”

‭‭Johannesevangeliet‬ ‭21:9-14‬ ‭SFB15‬‬