KvällsOrd

”Du omsluter mig på alla sidor
och håller mig i din hand.” Psalm 139:5

Jesus omsluter dig helt och hållet. Du är i hans omsorg.