Ifrågasätta….

En sanning till från del lille figuren….

Ibland måste man ifrågasätta självklarheter för att hitta nya lösningar! Herregud&Co

Under rätt många år är vi drillade att ifrågasätta. Kanske allra mest i skolan. Vilket är både gott och ibland lite ont också. När ifrågasättande blir att just bara ifrågasätta och inte vilja varken vänta in eller lyssna till svaret så blir det rätt fel tänker jag.

Men ett sunt ifrågasättande är rätt bra tänker jag. För då kan något gott stadfästas. Det som inte ska bevaras lämnas åt sidan. Då kan sådant som är mindre bra avslöjas.

Om man är trygg i sin tanke och hållning är det inte alls skränande att bli ifrågasatt. Men är man svajig där blir det ett hot.

Om man är rädd för att utvecklas eller se en utveckling kan det också upplevas som ett hot om man blir ifrågasatt.

Om man känner att motivet är rätt blir det aldrig märkligt omkring det. Men när motivet har en dold agenda blir det inte bra.

Så om du vill ifrågasätta det redan etablerade och för sammanhanget det självklara är det av stor betydelse hur ditt motiv och syfte och inte minst attityd är. Din attityd kan stänga möjlighetens dörr med många lås.

För ibland måste man ifrågasätta det självklara för att komma vidare i en utveckling. Det vore trist då om dörrar stängs innan ens frågan är ställd till sitt frågetecken.

Jag skulle tro att en del av att få till en utveckling är just att ifrågasätta. Men också att lyssna. Dom två tingen behöver gå hand i hand. Även ett tredje inslag kan vara bra – att inte svara för snabbt. Tiden behövs för ett bra beslut.

Läs med mig – Johannes Uppenbarelse Kapitel 3

Sardes … 3:1. ”Vad hjälper det att du säger du tror när ditt liv slår ihjäl dina ord” – en sång från 70-talet

Stärk det som är kvar … 3:2. Det finns hopp även ordet till synes är lite kvar av tron. Blås liv i den. Även en glöd kan få ny fart på elden. Vad har du fått? Vad håller du på att tappa bort. 

Vem går du med? … 3:4. Det fanns en skara med vita rena kläder. Man hade alltså inte övergett tron. Att söka sig till den som vandrar när Gud i tron är en bra gemenskap. 

Livets bok … 3:5 Boken som vi finns upptäckande i när vi är frälsta. Man kan läsa om att vi är skrivna i hans hand också. Tänk att Gud harkoll på vad vi heter. Vi som allt för ofta glömmer namn. Men inte han. 

Filadelfia … 3:7 Jesus har makt att öppna och stänga. Vilken kraft inför svårigheter och stängda situationer vi kan stå i. Att han hindrar oss att springa iväg in i något som vi ska avstå är också stort.

En öppen dörr … 3:8. Vilken dörr står öppen för dig?

Prövningens stund … 3:10.Detta kan vara den sista tidens prövningar innan Jesus kommer. Somliga menar att den kommer inte församlingen vara med i. Andra menar att det kommer församlingen att få uppleva men rädda ur den.

Håll fast det du har … 3:11. En av bibelns stora budskap. Att hålla fast vi trons gåva. Uppenbarelsebokens syfte kan man säga. Förbereda oss så att vi kan hålla fast. Vi ska veta hur det slutar. 

Ny plats med ny identitet … 3:12 Guds folks framtida boplats. Vi får ett nytt medborgarskap där. En helt ny ren plats för oss. 

Laodicea … 3:14 Detta var den rikaste av alla de sju städerna

Ljummen … 3:15.  Vattenförsörjningen var ett problem i staden. Det fanns heta källor runt staden. Man ledde vattnet därifrån till staden. Men när det väl kom fram var vattnet ljummet. Vattnet var varken hett eller uppfriskande kallt. Församlingen liknades vid detta vatten. Vilken temperatur har vi?

Att inte förstå sin situation … 3:17f. Vad är din rikedom? Bara en skepnad eller äkta vara? I staden hade man en speciell salva för ögonen. Jesus ville att dom skulle få en äkta salva så att dom kunde se sanningen. 

Jesus knackar på … 3:20. Hr vi knackningen? Öppnar vi? Om vi öppnar finns det ett löfte i denna vers. Då skall han gå in. 

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste detta kapitel. Vad fick du för tankar? Gud välsigna dig idag. Ett tips är att läsa Handbok för Livet. Den ger god hjälp att bättre förstå denna bok. 

Här fattas beslut

Kollegan och jag satt och pratade. Pratade om beslut mm. Så nämner han att någon hade satt på kontorsdörren en tydlig hälsning

🚪 Här fattas beslut 🚪

Tydligt och klart. Eller? Va? Vad menade man?

Ibland fattas det beslut. Helt enkelt kommit bort. Man letar. Frågar. Men dom verkar spårlöst borta. Tror sig finnas i ett protokoll men inte då. Man inser att det fattas helt enkelt ett beslut för att komma vidare. Man hade helt enkelt glömt bort det.

Ibland fattar man inte. Helt enkelt förstår man inte vad som fattas.

Fattas kan ibland verkligen uppfattas som det saknas något. Något man gärna velat haft. Ibland ett beslut som skulle kunnat gjort skillnad och betytt mycket.

Ibland fattas det beslut. Kanske rent av för många ibland. Men beslut fattas det.

Ibland skulle man önska att det fattas beslut. Saknaden av dom gör allt osäkert. Man vet inte vad som gäller. Kanske inte vågar för vad ska dom andra säga?

Vad är det viktigaste beslut som måste fattas i ditt liv nu? Vilket beslut hade varit bra om det fattas hos dig när du summerar alla beslut du tagit?

Tänker på den rike mannen som undrade vad han skulle göra för att få evigt liv. Han menade att han hade hållit allt det Jesus räknade upp. Då läser vi…

”När Jesus hörde det, sade han till honom: ”Ett fattas fortfarande för dig. Sälj allt du äger och dela ut till de fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.” När mannen hörde detta blev han djupt bedrövad, för han var mycket rik.”
‭‭Lukasevangeliet‬ ‭18:22-23‬ ‭SFB15‬‬

Det är i det sammanhanget Jesus menar att det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i himlen.

Jag kan förstå lärjungarna reaktion. Vem ska då kunna komma in i himlen. Jesu svar blir rätt tydligt.

”Han svarade: ”Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud.””
‭‭Lukasevangeliet‬ ‭18:27‬ ‭SFB15‬‬

Därför finns det ett beslut som måste fattas. Det är att bestämma sig för att tro på Jesus. Då blir det möjligt. Finns ingen annan väg till himlen. Inför det kan man inte vackla och försöka hitta på andra vägar. Om ett sådant beslut fattas är man lycklig lottad.

Läs med mig – Johannes Uppenbarelse Kapitel 2

Efesos …2:1. En av församlingarna. Varje församling får en hälsning som har ett djup som sträcker sig in i vår tid. 

Jag känner dina gärningar … 2:2. Jesus visst vad som skedde i församlingen. Såg det som var gott. Uthållighet, arbete, prövat det sanna och genomskådat det falska, vad man uthärdat. 

Men det har jag emot dig … 2:4. Övergett den första kärleken. Tappat glöden. Så pass att ljusstaken kan tas ifrån dom. Mitt i detta får dom beröm men uppmaning till omvändelse. Möjlighet till ändring. 

Hör du som har öron … 2:7. En hälsning till samtliga församlingar – hör du som har öron vad Anden säger till församlingarna. 

Smyrna … 2:8. Jesus känner vad som händer i församlingen – lidande, fattigdom, hån man möter. Varnar om vad som kan komma. Sista tiden kommer vara tuff. 

Att vara trogen … 2:10f. Jesus vill visa på at vara trogen. Som att säga det kommer att gå och det leder till välsignelse och seger. Så håll ut. 

Pergamus … 2:12. Man levde mitt i ett  elände. Jens såg det.Men det hade nästlat sig in något i församlingen han tar upp. Jesus uppmanar till omvändelse annars tar han tag i det. Vita stenen – svårtolkad. På denna tid var en vit sten inbjudningskort till bröllopsfest tex. Så det kan vara en inbjudan till festen i himlen. 

Tyatira … 2:18. Jesus såg att man hade goda gärningar, kärlek och tro. Uthålliga i att tjäna. Men kvinnan Isebel, vad står hon för? Troligen en falsk profetissa. En person som uppmanar till omoral som menar att det är inte så farligt. Jesus varnar för denna villolära. 

Håll fast … 2:25ff. En stor uppmaning till oss är att hålla fast. Att inte luras att släppa taget om det. Det kan vara kortsiktigt kämpigt men i länden betyder det mycket. 

Morgonstjärnan … 2:28. Bild på Jesus. Denna stjärna lyser som starkast strax före gryningen. När allt är som kallats och mörkast. En bild på att när världen har sin mörkaste stund kommer Jesus lysa upp världsscenen. 

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste detta kapitel. Vad fick du för tankar? Gud välsigna dig idag. Et tips är att läsa Handbok för Livet. Den ger god hjälp att bättre förstå denna bok. 

Vem korsar din väg?

Vem kommer att korsa din väg idag? Kan det vara någon som behöver dig just nu?

Nu tror jag ju inte att alla du möter idag är just den personen. Inte alla på bussen eller i affären. Du kanske möter flera hundra personer.

Men jag tänker att någon av alla dessa kan vara en person som behöver just dig idag. Eller i morgon.

Haft förmånen att då och då fått komma rätt i detta. Att fått uppmuntra någon eller sagt något som betytt något särskilt. Jag vill gärna att det sker oftare. Men det är så gott när det funkar.

Att vara beredd på det är inte att spana. Men att lita till när den inre rösten eller tanken manar. Att då våga, eller kanske framförallt, ta tid för det. Kan ligga ett moment av att bli ”förd till någon” också. Jag tror det är så den Helige Ande jobbar.

Det finns enbart sådan berättelse i nya testamentet. Filippos får maningen att gå ut på vägen som ledde till Gaza. Får hälsningen ”den ligger öde”. En intressant uppgift. Men han går. När han kommer dit är det just öde. Ingen var där. Men så kommer en etiopisk hovman. Då blir nästa budskap tydligt. ”Håll dig nära den”. Läs så får du se:

”En Herrens ängel talade till Filippus: ”Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde.” Filippus reste sig och gick. Då kom en etiopisk hovman som var eunuck och ansvarig för hela skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandake. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sade Anden till Filippus: ”Gå fram till vagnen och håll dig nära den.””
‭‭Apostlagärningarna‬ ‭8:26-29‬ ‭SFB15‬‬

När man läser vidare så inser man var dom skulle träffas. Filippos hade ett uppdrag att genomföra. Resten av texten finns längst ner i dagens blogg.

Typ så tänker jag. Vart skall du gå idag? Vem skall du träffa? Vem skall du hjälpa eller ge ett ord idag? I morgon?

Är vi inställda på det brukar det fungera. Så vem korsar din väg idag?

”Filippus skyndade fram, och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: ”Förstår du vad du läser?” Mannen svarade: ”Hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig?” Och han bad Filippus komma upp och sätta sig bredvid honom. Stället i Skriften som han läste var detta: Som ett får som förs bort till slakt, som ett lamm som är tyst inför den som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans släkte, eftersom hans liv rycks bort från jorden? Hovmannen sade till Filippus: ”Jag vill fråga dig vem profeten talar om, om sig själv eller någon annan?” Då började Filippus tala och utifrån det skriftstället förklara evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen fram kom de till ett vattendrag, och hovmannen sade: ”Här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt?” Han befallde att vagnen skulle stanna. Både Filippus och hovmannen gick ner i vattnet, och Filippus döpte honom. När de kom upp ur vattnet ryckte Herrens Ande bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa, full av glädje. Filippus kom till Ashdod, och han vandrade omkring och förkunnade evangeliet i alla städerna tills han nådde Caesarea.”
‭‭Apostlagärningarna‬ ‭8:30-36, 38-40‬ ‭SFB15‬‬

Läs med mig – Johannes Uppenbarelse Kapitel 1

Nu är vi inne i den sista boken i Nya Testamentet (NT). Vi har tillsammans läst snart hela NT. Denna bok är inte den lättaste att förstå men har ett viktigt budskap till oss. Den vill ge oss hopp och tillförsikt. Det är syftet. Om 22 dagar är vi förfoga med NT. En resa som vi gjort dag för dag.

Guds Uppenbarelse till Jesus som förmedlas till Johannes … 1:1f. Johannes får det förmedlat genom en ängel. Återigen ser vi att viktiga budskap kommer med och genom en ängel. Guds sätt att visa på hur viktigt budskap är. En uppenbarelse som i vissa stycken är något enklare att förstå. Men i andra stycken får vi finna oss i att allt kan vi inte förstå. Men den ger hopp om att det goda ska segra och det onda besegras.

Varje öga skall se honom … 1:7. Intressant. Detta har nog setts som omöjligt ända fram till internet kom. Idag finns det möjlighet att se överallt i realtid. Minns när jag första gångerna fick tag på webbkameror från andra sidan jordklotet och kunde se vad som hände där samtidigt. Men hur det än är med internet eller inte så är jag övertygad om att Gud har den möjligheten att alla skall kunna se när Jesus kommer tillbaka på skyarna. 

Johannes syn … 1:9ff. Johannes själv beskriver hur detta gick till. Han om i Anden. Anden gjorde denna syn möjlig. 

Han fick uppdraget … 1:11. Skriv ner. Gör det känt. Ett viktigt budskap till oss. 

Sju ljusstakar … 1:12f. Dessa ljusstakar är de sju församlingarna. Vacker bild av att det finns en person mitt ibland dessa ljusstakar/församlingar. Likt en människoson vilket måste vara Jesus. Jesus går bland församlingarna idag med. 

Symboliserar … 1:13ff. Vita håret – vishet och gudomlighet. Genomträngande blicken – domen över allt ont. Bältet – överstepräst som går inför Gud och bringar försoning. Svärdet – symbol för makten och styrkan i hans budskap. Stjärnorna – församlingarnas budbärare troligen församlingarnas ledare. (Vers 20)

Respekt … 1:17ff. Jesus är så respektingivande att man faller ner. Hans budskap är att vi inta ska fyllas av rädsla inför Jesus. Han är nu förhärligad. Död men uppstånden. Han har nu fått nycklarna till döden och helvetet.  

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste detta kapitel. Vad fick du för tankar? Gud välsigna dig idag. 

Korsets riktningar

Satt och tittade på korset. Den har sitt tydliga budskap när det gäller försoning. Tittar man lite mer noga har den försoningen två riktningar.

Korset – Frid och försoning med Gud. Frid o försoning med varandra ✝️

Försoning med Gud – att ha sin sak klar med Gud redan här och nu. Att vara förlåten och upprättad. Att leva i denna försoning. Att ha frid med Gud skapar en god tillit till honom. Som kommer göra att tron blir trygg.

Försoning med varandra – att leva i förlåtelse med varandra som människor. Att ha relationer som skapar frid mellan människor är stort. Det gör att gemenskapen bygger på tillit.

Tänk att korset kan få påminna oss om dessa två riktningar av försoning. Korset har så många djup i sin berättelse. Om du skulle låta det berätta för dig skulle den berättelsen bli rätt lång men så intressant. Tänk bara på alla som stod runt korset. Betänk dom som ville ha honom korsfäst. Det var en man som fick bära hans kors, vad kan det visa oss på? Korsets utgång är död och grav – men vad hände där? Vad berättar korset för dig?

Men korset lämnar aldrig dessa två riktningar. Försoningens två viktiga riktningar.

Riktningen mellan Gud och människan är inte bara från ett håll. Visst har himlen och Gud tagit det viktigaste steget oberoende av vad vi gör. Men vårt steg från vårt håll är också viktigt för att försoningen skall bli fullt ut. Så är det också riktningen mellan oss människor. Skall det bli försoning behöver båda ta ett steg mot mitten försatt mötas. Kanske är ditt steg lika viktigt som Guds steg till dig. Men ska det bli en försoning behöver båda ta initiativ till det.

Våga ta ett steg till försoning med den du inte är försonad med. Försoningen helst brustna relationer. Försoningen överskyler fel. Försoningen gör under i tänket. Försoningen hjälper till att ta ut en ny riktning. Försoningen gör det möjligt till seger här i livet som räcker mycket långt. Försoningen gör det möjligt till en omstart i livet. Försoning är vägen till förlåtelse.

Korsets riktningar fungerar. Kanske är det just dom du behöver just nu.

Läs med mig – Judas Brev

Kampen för tron … vers 3f. En kamp värd att kämpa. Ibland behöver vi stå upp extra för tron. Ibland kan vi behöva försvara tron för oss själva när den är under attack. Att också stå upp för tron i samhället kan behövas. Men också försvara tron för den som vill i församlingen tex förvanska tron och sanningen om den. 

Änglar som övergav sanningen … vers 6. Inte bara på jorden detta ”uppror” sker. Skedde även i himlen. 

Syftet … vers 16. ”Smickrar dem som de kan ha nytta av”. När syftet är egocentriskt så går det fel. Då kan man göra vad som helst för att få vinna favör och position. 

I den sista tiden … vers 18ff. Det finns tecken på hur den sista tiden kommer att vara. 

Uppbygg varandra … vers 20. Att låta vår gemenskap vara av en uppbyggande karaktär. Där man sätter andra före sig själv. 

Be i Anden … vers 20. Vi vet inte hur vår bön bör vara men Anden manar för oss med suckar utan ord. Han känner oss utan och innan. Här bli vårt bönespråk en god hjälp – tungotalet. Man kan vara andedöpt utan det språket men det är verkligen en tillgång. Sök det. 

Barmhärtighet … vers 22. Ibland kan vi nog bli lite väl hårda mot dom som tvivlar. Som vi är av bättre slag. Nej, Var barmhärtig emot den som tvivlar. Stötta. Uppmuntra. 

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste detta kapitel. Vad fick du för tankar? Gud välsigna dig idag. 

I tider av ekonomisk oro

Vi möts nästan dagligen av oroliga budskap om höjda priser. Hög inflation. Räntor går upp. Det är jobbigt att höra hur man varnar för ökade utgifter i hemmen som kan motsvarar 88000kr/år. Klart man blir orolig om man inte har den bufferten.

Något man behöver fundera på är….


Tänk efter – är det något du behöver eller är det bara något du vill ha.


Jag tänker att vi haft så många goda år. Inte behövt fundera så mycket. Nu när det vänder så radikalt fort börjar vi känna oro med all rätt.

Måste vi saken vi tittar på? Måste vi ha alla lampor tända? Kan vi spara på något? Ja, det är något att fundera på inför den kommande tiden

Det vi bara vill ha och som vi egentligen inte behöver är ju just nu lite dumt att köpa. När vi går in i en lågkonjunktur kan det vara smart att fylla på bufferten före massa inköp.

Funderar på vad som är viktigt att behöva. Jag kommer fram till att Gud är bra att ha med sig i en lågkonjunktur. Jag är rädd för att det är för lätt att tappa bort behovet av honom när det är högkonjunktur.

Varför inte bestämma sig för att låta Gud få bli mer synligt i ditt liv?

Ett av Jesu sista ord till lärjungarna (och oss) innan han lämnar jorden är …

Jag är med er alla dagar intill tidens slut

Så från hans sida är det liksom redan klart hur han gärna vill ha det. Vill du vara med honom alla dagar?

I tider av oro har Gud en fantastisk förmåga att fylla oss med frid, harmoni och trygghet.

Tidningen Dagens bibelord igår

Läs med mig – Johannes Tredje Brev

Står väl till med din själ … vers 2. Johannes brydde sig inte bara om hälsan. Utan också om det inre livet. Hur står det till med din själ? Hur har du det med Jesus?

Vara trofast … vers 5. Att vara trogen. Hålla sig till. Göra allt vad man kan för att inte svansa iväg i sin tro och teologi. 

Maktmänniskor … vers 9-10. Det finns det på många platser. När dom kommer in i församlingen och samlar kring sig är det fara och färde. Se upp för dessa.

Exempel … vers 11. Återigen ser vi en vers som talar om vikten av att följa ett rätt exempel och föredöme. Vem följer du?

Inte med bläck och penna … vers 13. Ibland är det bättre att pratas vid. Långt bättre att skriva eller sända ett sändebud. Se varandra och höra tonläget kan vara avgörande att förstå. Att höra nyanserna och inte missförstå

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste detta kapitel. Vad fick du för tankar? Gud välsigna dig idag.