Vem spelar huvudrollen?

Läser ju Sjödins andaktsbok. Goda tankar som sätter fart på tänket.

Vem spelar huvudrollen i ditt liv? Vem är det som tar ledningen i allt som sker?

Texten på bilden säger något väsentligt bra. Vi behöver inte ta huvudrollen för vårt andliga väl. Den har redan Jesus tagit. Räddningen är redan gjord. Det är Guds idé. En gåva från Gud , från början och till slut.

Vi behöver inte skriva om manus. Inte omfördela rollerna. Det är så bra som det kan bli faktiskt.

Tycker om orden som talar om den bästa platsen:

”Den bästa platsen i tillvaron är den där Gud får inneha den främsta platsen”

I en tid där ”jaget” är den viktigaste delen och ska inneha den största rollen är det svårt att få plats med detta tänk. ”Kan själv” och egot är i första rummet. Man ska ha makten själv. Så tror man att det är den bästa vägen.

Tänk att starta dagen och påminna sig om att det är Gud som har huvudrollen. Han har det bästa utkastet till manuset. Vi kan tryggt lägga dagen och livet i hans trygga hand.

Skriv inte om hans manus för ditt liv. Lev det istället ihop med honom. Det är ett levande dokument som Gud utvecklar efter hand. Vila i det.


Idag ber vi för riksdagsman Peter Hultqvist (S)