Vem är som du?

Ibland lyser det lite extra klart. Bönekvällen startar och första sången sjungs.

Kanske tänkte du först på dig själv. Med all rätt. För vem är som du? Ingen. Du är unik och så speciell. Skulle så gärna bara få sig dig i ögonen och säga det. Gud älskar verkligen dig!!

Sången är om Jesus. Vem är som Han? Vem kan som Han? Vem står som Han? Han är den verkliga klippan när annat vacklar. Hans nåd är varje morgon som ny. Han är trofast, barmhärtig, full av nåd.

För mig blev det en så varm påminnelse. Föröder är just så jag upplever det. Så här är låten. Du kan lyssna på den här om du vill.

Vem är som Du, ingen är lik Dig Gud ingen i himmelen eller på jorden. Jag älskar Dig, Jesus jag älskar Dig Du är den ende som står fast Du är min klippa, min frälsare

Din nåd är var morgon ny , Din trofasthet står fast Din barmhärtighet omsluter mig. Din nåd är var morgon ny, Din trofasthet står fast. Din barmhärtighet omsluter mig