KanSke

Lyssnade till en fantastisk förkunnelse idag från Smyrna Göteborg och Tomas Sjödin. Lyssna gärna på den här. Ca 18 minuter in och videon. Mycket att fundera kring men du får lyssna och fundera på din resa. Men han använde ett ord som han (ofta) använder.

Kanske

Ett ord som kan uppfatta att man är velig och inte vet vad man vill. Osäkerhet. Kanske är ordet fyllt av tvivel kan många tycka. Men han visade på att ordet består av två mindre ord.

Kan Ske

Tänk vilken förändring så snart man inser det. Det är en helt annan ingång. Kanske är lämnat till ett hoppfullt Det Kan Ske. Känner du förskjutning? Hoppfullt. Tilltro. Möjlighet. Det lyfter.

Tänk vad viktigt det är att få sin betoning på rätt plats. Där landar vårt fokus. Där skapas vår målbild. Där föds något som kommer att bära framöver. Det är stor skillnad på att fokusera på ett ’kanske’ eller på ett ’kan ske’.

Så kanske är ett ’kanske’ inte så omöjligt tvivlande utan mer att det faktiskt kan ske. Att det du tror kanske inte just kan ske – precis – att det verkligen kan ske.

Så våga tro att du kan det!!