Det finns tre sidor på ett mynt

Man brukar ju använda myntets två sidor för att försöka beskriva att allting har två sidor.

Det är ju en ganska bra bild. För allt som händer har ofta två sidor. Så innan vi dömer ut någon eller något så kan vi påminna oss om att det kanske inte är såsom vi först trodde det var.

Kanske det tom har en tredje sida.

Myntet har ju en sarg, en kant. En sida som sammanför dom båda.

Det kan ju vara så att två sidor har lite sanning som gör att båda sidors synsätt kanske behöver beaktas.

Denna tredje sida är också en kontaktpunkt. Mellan två mynt.

Innan vi drar för snabba slutsater gör vi bäst i att försöka se orsak och verkan. Kanske det ligger något bakom det som hände. Som kan förklara varför det blev som det blev. Det kan göra det lättare att ha överseende och enklare att förlåta.

Så se att det finns både två och tre sidor på myntet. Likaså se så på det som händer runt omkring oss. Så kanske du kan hantera det möter på ett bättre sätt.