Då kom Jesus…..

Satt och läste en text i bibeln som handlar om tiden då Jesus uppstod från det döda. Kolla in texten. Jag har markerat några ord du gärna får lägga märke till.

Johannes 20:19-29

Jesus visar sig för sina lärjungar

På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade: ”Frid vare med er!” När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren.

Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.” Sedan han sagt detta, andades han på dem och sade: ”Ta emot den helige Ande! Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är han bunden.”

Den uppståndne och Tomas

Tomas, en av de tolv, han som kallades Tvillingen, hade inte varit med de andra när Jesus kom. De andra lärjungarna sade nu till honom: ”Vi har sett Herren!” Men han svarade dem: ”Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida, så kan jag inte tro.”

Åtta dagar senare var hans lärjungar samlade igen där inne, och nu var Tomas med dem. Då kom Jesus, medan dörrarna var låsta, och stod mitt ibland dem och sade: ”Frid vare med er!” Sedan sade han till Tomas: ”Kom med ditt finger och se mina händer, kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte, utan tro!” Tomas svarade honom: ”Min Herre och min Gud!” Jesus sade till honom: ”Du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett men ändå tror.”

Då kom Jesus….

En befriande situation. Kanske känner du igen dig i Tomas som jag gör. Tvivlet kommer lätt krypande. Frågorna finns där. ”Om jag inte får….. så kan jag inte tro”. Tomas känsla när dom andra hade fått se Jesus men inte han. Inte svårt att sätta sig in i det.

Då kom Jesus….

Jesus lämnar inte Tomas utanför. Liksom Petrus får en särskild hälsning, mitt i sitt misslyckande, så får Tomas ett särskilt möte med Jesus.

Då kom Jesus…..

”Tomas, sätt in ditt finger i mina hål….” men Tomas behövde inte göra det. Nu såg han. Nu trodde han. ”Min Herre och min Gud”. Han liksom utropar ett erkännande om sin brist på tro men också en bekännelse att han just tror på det han ser.

Jesus kommer till dig med. Mitt i både tro och tvivel. Våga tro fast tvivlet knackar på livets dörr. Han ger dig ett speciellt möte med honom.