Hemland

2425DE21-EFEE-4494-BEA6-84E547AAE6F7Hemland – jag möter många människor som har olika hemländer. Likaså så möter jag dom som till synes verkar ha ett annat hemland än jag. Men ganska snart visar det sig att vi har samma hemland. Deras föräldrar är från ett annat land men själva är dom födda här i Sverige.

1BFB0FFF-3E61-41D7-8E7E-E8113E903263Dessa dagar är det mer ett annat hemland mina tankar kretsar runt. Det beror på att dels har min farbror fått sluta sina dagar. Sen fick mina barns gammalmormor flytta hem. Just det, flytta hem. Både Rune och Märta var troende människor. För dom var inte döden ett slut utan en fortsättning. Eller om man så vill, början på något nytt. Tron talar om ett hemland.

396650DD-7F10-4CB4-9AF0-682F7F469ED3Hemland är något som man känner är sitt ursprung. Det är där man känner att man i grunden känner sig hemma i.

I tron är detta hemland det som ger oss trygghet i livet. Det ger oss trygghet inför det vi kallar död.

C5ABF8B5-AEBF-497C-9233-BA9D6396A691Rune och Märta hade denna tillit i livet. Trygg inför det osäkra som sjukdom innebär. Ett hopp som bär. Rune blev inte så gammal kan man tänka. Inte fyllda 80. Märta hade passerat precis 102 år. En ålder som inger respekt. Men ändå lika trygga.

En sång jag påmints om dessa dagar har varit ”Hemland där sol ej dalar”.

Idag delar jag med mig av den:

Hemland, där sol ej dalar

Hemland för tröttad själ.

Stilla när Herren talar,

Han gör ju allting väl.

  

Hemland , hemland, saliga ljuva hemland

Eviga vår, dit ej döden når. Saliga ljuva hemland

  

Hemland, där ingen gråter

Glädjen blir evig där

Vänner får mötas åter

Skiljas ej mer som här.

Hemland, där portar klara

Stängt alla bördor ut

Där blir oss gott att vara

Allt blir oss väl till slut.