Miljösmart

I vår butik har vi bytt ut plastpåsen till en papperskasse. Vi kallar den för miljösmart.

Jag har grunnat lite på detta med att vara miljösmart.

Vi kan göra massa val för att rädda miljön. Vi kan tex försöka köra bil mindre och försöka uppfinna ett bättre drivmedel. Vi kan välja att köra en eldriven bil. Det är ju ett ganska smart val. Samtidigt byter vi bil ofta. Batterierna måste bytas ut. Att ta fram nya bilar skapar dålig påverkan på miljön. Så var det inte längre så miljösmart.

Så skulle vi kunna räkna upp olika miljösmarta alternativ ett efter ett och samtidigt att det vi vinner å ens sidan förlorar vi på andra sidan.

Att vara miljösmart är svårt.

Till slut handlar det ändå om att göra goda val och avstå det som på sikt är dåligt för vår miljö

Den dagen vi har mod och kraft att göra dom valen så kan vi kalla oss miljösmarta. Fram tills dess dövar vi bara våra samveten.

Ett exempel till. Vi kan miljökompensera när vi flyger. Lyssnade på ett program där man tog död på den myten. Det räcker inte långt alls att betala lite mer på flygbiljetten för att rädda miljön. Det kräver att vi flyger oerhört mycket mindre. Punkt slut.

Så vill vi vara miljösmarta får vi allt välja bort istället för att ersätta något med något som också förstör miljön. Typ så enkelt är det.

Ps. Under 30 dagar finns nu en sida med ordspråk för dagen. Kolla gärna in den Ds