Odla förtröstan 🌱

🌱 Odla förtröstan 🌱

🌱 Mötte den frasen i helgen. Sug lite på uttrycket igen.

🌱 Odla förtröstan 🌱

🌱 Jag har inte gröna fingrar. Men jag tycker växter är kul trots allt. Det intresset har fått stå tillbaka för att ge andra det utrymmet. Och för att jag nog behövda satsa på annat.

🌱 Men sådd och skörd har alltid intresserat mig. Både i natur och andligt. Fått erfara när sådden inte var så god i mitt liv och frukten kanske inte blev den bästa. Men också hur god sådd gett god frukt på många sätt. Som välsignat och jag stått förundrad över vad Gud gjort.

🌱 Förtröstan – tillförsikt, hopp, lit, förlitande, tilltro, hoppfullhet, förtroende. Det är några ord som får beskriva förtröstan. I en tid av oro kan vi växa i förtröstan. Att sätta vår tillit till dom som förstår sig på detta virus bättre än oss. Att fyllas med hoppfullhet att vi kommer klara det.

🌱 Djupast sett så känner jag att min förtröstan till Gud bara växer. Hur kan det vara möjligt? Möjligen att det vi nu går igenom är så mycket större.och djupare. Fullt ut har vi människor svårt att till fullo räcka till. Gjorde vi det skulle inte det blivit en pandemi av det. Så måste vi på något sätt sätta vår förtröstan åt ett annat håll.

🌱 Hur odlar man förtröstan ? Funkar det att odla överhuvud taget? På ett sätt ja. Klart det inte finns något frö vi kan sätta i en kruka och så får vi skörda frukten förtröstan. Men ändå är det ja på den frågan. När Gud får så in förtröstan i våra liv börjar det gro. Den växer till. Vi upplever att mitt i den oro vi känner växer det fram en djupare trygghet inom oss. Förtröstan till Gud att han förmår ta hand om detta.

🌱 Så jag vill bildligt talat så in förtröstan i mitt liv. Att min riktning är till Gud. Där sätter jag min tillit. Ber för alla dom som arbetar för att minska riskerna och få ner följderna av viruset. Och sätter lin tillit och förtröstan till Gud att han kan ge vishet, beskydd och helande.

🌱 Har en sång inom mig som du gärna får dela med mig ….

🌱 På dig min Gud förtröstar jag
När oro skymmer min morgon dag
För jag vet du är trofast emot mig
När svårigheter omger mig
Så är jag ändå trygg hos dig
För jag vet att du aldrig lämnar mig!
Är det natt eller dag?
Herre på Dig förtröstar jag!
Gud Du är alltid när mig
Ingen förändring finns hos dig!
Du är den samme igår och idag
Och i evighet!
Du är min framtids säkra grund
Du som står fast vid Ditt förbund
Min klippa är Du allsmäktig Gud
Jag ärar Dig

🌱 Herre, så in förtröstan i våra liv. Låt en djup tillit till dig växa fram i våra liv. Amen 🙏