När flera vägar bär åt samma håll

Man brukar säga att alla vägar bär till Rom. Andra destinationer har bara en väg som för oss dit.

Samma syssla som ska bli gjort kan ha många olika sätt att nå dit. Man kan göra det på olika sätt. Men slutprodukten blir den samma.

Så långt kan vi nog vara överens.

Men det är inte alltid så lätt att se varandras olika sätt som lika möjliga. Det kan vara svårt att förstå hur den andre tänker. Man är van i sitt eget tankemönster.

Så långt kanske vi också kan vara överens.

Annars kanske det var just det som hände nu. Att vi hade svårt att förstå varandras tankebana.

Livet är fyllt av situationer som kan lösas på många olika sätt. Vi behöver bekräfta varandra i det och ge varandra det utrymmet. Ibland kan det vara att själv backa lite. Vilket kräver sin portion av ödmjukhet, tålamod, uthållighet och generositet. Andra gånger får motparten göra den läxan.

Somliga har lättare för det. Andra svårare.

Ganska ofta finns det flera sätt att lösa problemet. Vi får försöka lyfta vår blick och försöka se dom sätten.