Någonstans är det fel….

Någonstans är det fel….

…..när kvinnor får rätt att köra bil 2017 i Saudiarabien.

Missförstå mig rätt. Felet ligger inte i att dom nu får köra bil. Det borde dom ha fått gjort för länge sedan. Felet är att det sker inte förrän nu.

Något måste vara fel när ett lands regim har regler som är så absurda.

Vårt lands frihet har ju tidigare inte varit så fritt. Men tack och lov har vi kommit en bit på väg. Det gör ju att när man hör om detta revolutionerande att kvinnor får nu rätten att köra bil blir man så förundrad. Något så självklart.

Men denna jord är full av motsägelsefulla saker. Självklarheter i ett land är inte alls självklart i ett annat.

Vi har säkert mer att göra när det gäller jämställdhet. Med all säkerhet. Men i ljuset av hur andra länder har det har vi kommit långt. Det innebär inte att vi ska vara nöjda. Absolut inte. Vi ska fortsätta det arbetet. Men kanske vi ändå kan vara glada över att vi nått så här långt. Vi får fortsätta att påverka vår omgivning. Allt för att hjälpa och stötta folk som saknar en naturlig frihet vi har.