Vara en solros

Var en solros som vänder sig mot solen.

Om du åkt förbi ett fält med solrosor så förstår du min tanke.

För många år sedan pendlade jag mellan Trosa och Valla. Vissa dagar över dagen. Då passerade jag ett fält med solrosor. På vägen dit tittade mot öster. På vägen hem tittade åt väster. Dom tittade hela tiden åt det håll solen fanns. Kunde man stå och titta på dom så skulle man se hur deras blommor följde solen.

Jag tänker att vi behöver vända oss åt det håll vi kan hitta kraften. Åt vilket håll tittar du åt?

Jag har upptäckt att jag hittar kraft hos Gud. Så jag formulerar dagens tanke så här:

Var en solros i din tro som alltid vänder sig mot Jesus

Jag upptäcker tid efter tid hur kraften tryter. Man är engagerad. Man bjuder mycket på sig själv. Ger ut mycket av sin energi. Då behöver man också ett intag av energi.

För mig är tron på Gud, bland mycket annat, en kraft i livet.

När jag går i kyrkan så vänder jag mig till Gud. Åt hans håll. Jag går inte i kyrkan i första hand för sången eller gudstjänsten i sig. Jag går dit för att vända mitt ansikte och liv åt hans håll. Som solrosen vänder sig till solen.

På köpet får jag undervisning ur bibeln. Lovsjunga. Möta människor och mycket mer.

Var en solros. Vänd dig mot kraften. Låt dig bli påfylld. Det kommer att göra dig gott.