Vad händer i en paus?

Vad händer i en paus?

Det är rätt mycket som händer i en paus och precis ingenting.

I en hockeymatch händer det massa i en paus. Spelarna vilar och får nya direktiv i en match. Publiken sitter och väntar eller går och köper sig kanske en korv eller kaffe.

I ett musikstycke händer ingenting i en paus men kan få ett helt stycke att lyfta i ett härligt gung.

En paus kan vara en vila och samtidigt full av aktiviteter.

Pausar i en konferens kan vara avgörande med dess informella möten. Då man talar med varandra utanför talarlistan och dom fasta strukturerna.

En paus kan också vara en konstpaus. Det kan vara en konst att ta en paus mitt i allt som ska göras. Men den kan likafullt vara retorisk.

Mikropausar ska kunna göra nytta. Bättre än inga men längre pausar måste nog ändå ses som bättre antar jag.

Paus kan vara avgörande för att orka. Samtidigt kan den kortaste paus kännas som en evighet.

En paus kan vara att sluta. När man slutar ett jobb och inte riktigt bestämt vart man ska så kallar vi det ibland för att vi tagit en paus ”i yrket”, typ.

Pausar kan vara tankepausar. Vi behöver helt enkelt stanna upp och tänka efter lite.

Ibland är en paus bara en sträcka. En av många. Som man bara passerar. Så har man missat hela poängen med pausen. Den blir knappt ett minne. Sådana pausar blir ingen vila.

Sen finns det kaffepaus. Den bästa av dom alla 😄 Dom är alltid för korta.