Söndagstankar – Gud med oss

Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss. Matt 1:23

Gud har alltid strävat efter att ha kontakt med oss. Jag tänker att han står liksom precis om hörnet, bara en bön bort, precis intill oss om vi bara vänder oss till honom. 

När Jesus ska träda in i mänskligheten, i vår gemenskap får han sitt namn som gör detta mycket tydligt. 

Emanuel – Gud med oss! 

Inte mot utan med. Inte i negativ hållning. Utan liksom på vår sida. På din sida. 

Guds hälsning till oss är att Gud vill vara med oss. Det är julens hälsning.  Himmelens hälsning när Jesus kommer. Kanske kan det få sjunka in inom oss mitt i julens stök. 

Bibeln säger att Gud är inte långt borta från någon enda av oss. Jag tror att det är mest vi som skapar distansen mellan oss och Gud om den uppstår. För vi liksom inte har tid eller kanske tom inte vill ha gemenskap med honom. Men från hans sida är det ingen tvekan. Han inte bara heter ”Gud med oss”, han Är det. 

Så julens viktigaste budskap är att Jesus kom till dig och mig för vår skull. 

Där börjar en mäktig resa för Jesus och vår värld. Den har påverkat oss och välsignat oss sen dess. Vår tideräkning. Vår kalender. Absolut så. Men främst våra liv. 

God fortsättning på julen och på resten av ditt liv. Om du vill går han med dig