Tack gode Gud för vårt land

Jag är verkligen så tacksam för vårt land. Haft förmånen att fått resa till länder som verkligen inte har det så bra som vi har det. Det skapar tacksamhet inom mig.

Vårt land har brister men ändå är det ett välfungerande land. Vi kan klaga ibland men ändå har vi så mycket vi kan vara stolta för.

Idag på vår nationaldag är det verkligen ett bra tillfälle att tacka Gud för vårt land. För att vi får nåden att ha det så bra. Tacka Gud för våra förfäder som byggt upp vårt land med dess välsignelser vi får leva i idag.

Pingströrelsens grundare skrev en ”nationalsång” för länge sedan. Den texten skickar jag med idag. Du kan lyssna till den också. Länk dit kommer efter texten.

Svenska folk, du borde tacka Gud för landet han dig gav, detta land, som såg oss födas, där en gång vi får vår grav. Där föräldrahemmet trygga givit oss en barndom skön, där en älskad mor oss lärde bedja trosfrisk barnabön.

Han med fulla händer givit riklig bärgning åt vårt land: bröd från slätter, malm från bergen, allt är gåvor av hans hand. Mörkgrön skog och blomsterängar, sommarsol på evig snö är ju smycken som han strödde rikligt över land  och sjö.

Satte han vid landets gränser en osynlig änglavakt, som i ofärdstider kunde skydda det från svärdets makt. Huru eljest fick det njuta sekellånga fredens dag, medan hela världen blödde under krigets hårda slag?

Svenska folk, du borde tacka, tacka Gud av all din själ, för det land som han dig givit, att han vårdat det så väl. Bed att han det ville hägna med sin nåd från strand till strand. Tacka så din Gud för gåvan, för ett älskat fosterland!

Svenska Folk du borde tacka