Var rädd om dina ord

Tänk vad ord kan göra. Sagda på rätt sätt, sagda med kärlek så kan dom lyfta så att man känner sig sed, älskad och betydelsefull.

Ord kan få en att sova gott. Ord kan få oss att känna oss trygga. Ord kan göra så att vi vågar och får mod. Ord kan göra underverk.

Å andra sidan kan ord slakta och förgöra. Ord kan såra. Ord kan göra att men ger upp. Ord kan göra att man tvivlar på sig själv och andra. Ord kan ljuga. Ord kan skada för lång tid. Listan kan göras lång för vad ord kan åsamka sin åhörarkrets.

Så vem lyssnar du till? Vems ord låter du påverka dig? Vems ord litar du på? Vems ord följer du? För i grunden tänker jag att vi avgör vems ord som får tillgång till våra öron. Eller vems ord vi tillåter påverka oss eller låter passeras utan att lägga in dom i vårt minnesarkiv. Lyssna till dom orden som är värda att lyssnas till.

Har du funderat över hur dina ord påverkar? Hur dom berör? Har du funderat över hur det, och på det sättet, du pratar påverkar andra? Jag tror att vi från tid till annan behöver reflektera över vårt tal. Vad ger det för frukt? Hur påverkar det tredje person?

Finns en god översättning på en bibelvers som jag kommer att tänka på:

”Vårt tal ska vara hjärtevinnande”

Det är hämtat från Kolosserbrevet 4:6 ”Ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.” Om vi bestämmer att vårt tal, vårt sätt att prata, ska vara hjärtevinnande så tror jag att det mesta av ”dåliga” ord filtreras bort. Tonen i samtalet blir godare. Atmosfären blir också varmare.

Så var rädd om ditt tal. Det du säger har betydelse. Din attityd i det du säger påverkar atmosfären i ditt tal. Betänk bara den där gången du möter någon som visar så skön omsorg om dig så att det märks i allt. I talet. I handling. Man känner att personen menar väl. Så tänker jag att vårt tal ska vara.

Märker du att du har svårt att få till ett hjärtevinnande samtal kanske man skulle vänta med att uttrycka det man ämnar säga. För allas bästa. Så var rädd om dina ord.

Till sist en bibelvers i olika översättningar :

Efesierbrevet 4:29 Folkbibeln -15

Låt inga smutsiga ord komma över era läppar, utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs, så att det blir till glädje för dem som hör det.

Efesierbrevet 4:29 bibel 2000

Öppna inte munnen för ofruktbart prat, utan säg bara sådant som tjänar till att bygga upp där det behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör på.

Efesierbrevet 4:29 Folkbibeln -98

Låt inget oanständigt tal komma över era läppar, tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på.