Det lilla märket …

Det lilla märket, som hur litet den än var och är kan föra ett brev till andra sidan jorden.

Jag minns inte när jag använde ett sådant senast. Inte så att det var massa år sen. Men nu är det ett dag sen. Förr var det mer återkommande. När jag skickade till min faster när hon var missionär i Afrika. Eller satte så många 5-öres jag fick plats på ett brev. Det var väl knappt att adressen till mottagaren fick rum.

Frimärket – märket som gav brevet dess möjlighet att bli transporterat till någon annan. Någon man ville ha kontakt med. Det var på ett ett sätt mer personligt förr. Mer hjärta bakom hälsningen. Ja ja. Jag vet att ett sms kan få hjärtat att slå volter. Att ett Mail kan också bli lite mer personligt på ett sätt. Men på den tiden då man skrev det för hand. Det var något speciellt med det.

Fri-märke – den lilla lilla papperslappen man blötte lite på. Satte det på ett kuvert. Det var någon form av frihet över det.

Minns att när man skickade till någon samlare av dessa märken valde man ut olika märken som man samlade på. Skulle tro att det fanns dom som skickade brev till sig själv för att få ett visst märke stämplat.

På viktig post satte man förr ett sigill. Ett märke som inte fick brytas mer än av mottagaren. Sigillet hade stämpeln från den som sände brevet. Som att vi skriver under brevet med vårt namn.

Ett sigill, eller insegel, är ett märke som ursprungligen syftade till att intyga äktheten hos ett dokument. På sigillstampen eller signetringen finns en ingraverad symbol, unik för den som skriver under.

Sigillet ville visa på äktheten på brevet.

Vi har också fått ett sigill på oss för att visa äktheten i vår tro. ”Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.” Efesierbrevet‬ ‭4:30‬ ‭SFB15‬‬
Man skulle kunna säga att det är Guds frimärke på oss. Han har liksom redan satt portot på. En dag kommer det innebära att bär enda hem till himlen. Det är längre än till andra sidan jorden. PostNord behöver inte vara involverad. Inget snack om det ska vara express eller ta några dagar. Ingen försening. Kommer alltid i rätt tid – enligt den tabell Gud sätter.

När du tog emot Jesus som din personlige frälsare fick du detta sigill. Ett frimärke som kommer vara din resa till himlens värd.

Att vi sen kan vara ett kristusbrev utsända av vår Herre är ett annat ämne. För en annan blogg.