Många bitar …..

Hjälpte min son med sitt skrivbord han byggt. Många bitar som är gjorda för att passa ihop. Det är hål som plugg ska sitta i och passa i motsvarande bits hål. Varje del är viktig för att det som bitarna ska forma ska bli till. Fattas en bit blir det inget färdigt skrivbord. 

Så är det på jobbet. I livet. Alla har sin bit som passar in i den totala bilden som ska växa fram. Fattas du blir det något som saknas. 

Din kompis intill är lika viktig som du. Behövs lika mycket. För att det ska lyckas behöver vi göra vad vi kan för att alla kommer med. Därför behöver vi vara på ett sådant sätt så att vi inte stöter ifrån oss någon. Då blir det svårare att lyckas. Kanske att du ibland behöver hjälpa någon för att själv få hjälp när du behöver det. 

Alla är vi en pusselbit som är lika betydelsefull som alla andra pusselbitar i ett pussel. Det är något vackert i det. 

Var rädd om varandra för vi behöver verkligen varandra.