Att förbjuda tiggeri eller inte

Ska vårt land förbjuda tiggeri eller inte? Är det för mycket av det? Stör dom för mycket?

Är det kanske vi som har det så bra blir påminda om att vi kan göra något? Att vi i grunden känner oss obekväma och har dåligt samvete?

Man kan klart fundera på varför somliga vill förbjuda.

Det finns en annan väg att gå. Det är att vi som har det bra skapar möjlighet att man kan klarar sig i sitt hemland.

Kanske är det lättare för den som jobbar med bistånd eller mission att tänka så. För då är man van vid att sända hjälp. Att skapa något i ett annat land för att dom ska bli självförsörjande.

Jag tänker att vi skulle satsa vår energi för att skapa något bra istället förbjuda.

Det finns ingen förälder som frivilligt lämnar sina barn för att åka till Sverige för att tigga. För dom ser bara det som den enda möjligheten. Den utväg som ser möjlig ut. För hemma saknas möjligheten.

Att förbjuda blir bara att gömma undan ett uppenbart problem. Att det finns fattiga som ser sig tvingade att tigga för att överleva.

Döva inte det dåliga samvetet med förbudslagar. Vänd det till något positivt. Ge pengar till organisationer som gör något åt det. Erikshjälpen är en av många. Dom har olika insatser. Läs på deras hemsida. Där finns flera projekt som du kan stödja. På sikt går det att förändra. Klart bättre än förbud.