Tänk som trädgårdsmästaren…

Det finns en berättelse om en trädgårdsmästare i bibeln. Han hade ett träd i sin trädgård som inte var frukt. Under flera år bar inte trädet frukt. Till slut villa ägaren hugga ner det. Varför skulle trädet stå och ta plats utan att ge frukt? Någon avkastning borde det ge. Mänskligt sätt rätt naturlig tanke. Då säger trädgårdsmästaren :

”Men trädgårdsmästaren svarade: Herre, låt det stå kvar även i år, tills jag har grävt runt det och gödslat. Kanske bär det frukt nästa år? Om inte, kan du hugga bort det.””
‭‭Lukasevangeliet‬ ‭13:8-9‬ ‭SFB15‬‬

Ska man träna sina muskler så får man vara uthållig. Det tar sin tid att se resultat. Likaså att springa. Konditionen kommer efter ett tag. Bara man inte ger upp.

Så är det i allt i livet. Det tar sin tid att utveckla sig.

Jag tänker att så gäller det också i tron och tilliten. Vill du växa i ditt andliga liv så behöver du göra som trädgårdsmästaren- gräva omkring dig.

Saknar du en vetskap om framtiden- gräv omkring dig.

Brister du i vishet – gräv omkring dig.

En trädgårdsmästare bearbetar, tillför näring där det behövs, vattnar. Skapar helt enkelt förutsättning. Mästaren ser inte tillväxten på en gång. Likaså inte frukten. Men så småningom kommer det. Mästaren skördar inte för tidigt. Mästaren väntar till bästa tillfället.

Den bilden kan hjälpa oss att förstå vad det är att gräva runt omkring oss själva. Likaså tror jag att bönen är ett bra redskap i grävandet. Bönen till vår Herre.

”Låt oss inte tröttna på att göra gott, för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp.” Galaterbrevet‬ ‭6:9‬ ‭SFB15‬‬

Ge inte upp. Låt det ta lite tid. Det kommer.

Jag tänker, den förändring du vill se kan behöva en tid. Det kan behöva grävas lite. Tillföra något. Sen kommer det. Så ge det tid. Du kommer få skörda. Om du bara inte ger upp