En tanke för dagen – man behöver inte räcka till

Man behöver inte räcka till. Det räcker med att man finns till. Allt utöver det är bonus.

Sjödins trossats

Allt för ofta kämpar vi nog, både du och jag med insikten att vi inte räcker till. Hur vi än gör faller vi liksom på målsnöret. Ansatsen är god. Viljan likaså. Men vi räcker helt enkelt inte till.

Då kommer Sjödins trossats väl till pass. Läste om den i en av hans böcker. ”Det händer när du vilar”.

Man behöver inte räcka till. Det räcker med att man finns till. Allt utöver det är bonus.

Inte så dumt att reflektera över en dag som denna. Att försöka vara sig själv är nog gott nog. Kanske är det just då man får fram dom bästa sidorna vi har.