Herre, förbarma dig ……

Det finns ett vackert uttryck tycker jag ….. ett uttryck som å ena sidan rinner upp oftast ur nöd men också i ger hopp.

Herre, förbarma dig ……

Förbarma är väl att känna med någon, visa medkänsla, medlidande och hjälpa. Somliga menar att man tycker synd om någon då… men jag vet inte om jag tycker det handlar om det egentligen. Kanske. Men nej.

I denna bön vilar det ett djup om en förhoppning och önskan. Att den Gud som tar emot denna hälsning hr makt och möjlighet att förändra ett läge och en situation.

Herre, förbarma dig ……

Somligt kan det vara ett rop på hjälp om ett snabbt ingripande. Det måste ske nu direkt med detsamma.

Somligt handlar det mer om ett långvarigt beteende man vara blir förunderligt trött på. Så suckar man ut ett ’Herre förbarma dig’.

Det kan också vara en uppgivenhetens uttryck över tex ett orättfärdigt krig (några rättfärdiga krig finns ju inte men ändå). Som får en grundton av ’gör något Gud’.

Herre, förbarma dig ……

För mig känns det också som att be om Guds stöd i livet, på jobbet, på allt som jag ska uträtta. Behöver egentligen inte vara att uppdraget är för svårt eller krångligt just då. Utan mer en bön om hjälp och stöd.

Så , vad är du mitt uppe i som skulle behöva denna djupet i bön idag? Vad upplever du som ett stöd vore välkommet i? Vem i din närhet skulle behöva den bönen bedd över sig?

Idag kan vi tillsammans uttrycka en längtan i vad vi än upplever…….

Herre, förbarma dig ……


Idag ber vi för riksdagsman Cecilia Engström (KD)