Påskens upplevelse – långfredag

Denna dag är en av dom största dagarna i den kristna tron. Den dag då Jesus får bära sitt kors till Golgata.

Man kunde inte döma hon efter någon faktisk skuld. Utan man försökte att ljuga ihop en skuld. Inte det heller gick. Istället blir han dömd för att han vara den han är.

Man inser att när han ger upp andan på korset säger man ”han var verkligen Guds son”. Det stora tjocka förhänget i templet brister mitt itu.

Det är det synliga tecknet på att Jesus öppnade vägen till Gud för varje människa. Förr var det bara genom prästen man sökte Gud. Nu öppnades vägen.

Så denna dags största budskap är att vägen till Gud är öppen för dig. Genom det finns det full förlåtelse. Nu kan vi inte längre säga att någon står i vägen för oss. Vägen är fri. Bara för dug och mig att gå den till Gud själv.

Skulle vi mot förmodan anse det är det bara vårt sätt att försöka bortförklara varför vi inte söker oss till Gud.

Jesu ord på korset – ”Det är fullbordat” – sätter allt i sitt rätta ljus. Det är ordnat. Fixat. Inget mer behöver göras. Helt klart.

Det bästa vi kan göra är att sätta vår tillit och tro till det. Mer behövs inte.