Okej med tyst bön om den inte….

Läste du om social-sekreteraren som anmälde sig själv för att hon bad på jobbet? Bakgrunden är att Bromölla kommun fattade beslut om att ingen bön fick förekomma på arbetstid. Hon bad till Gud om vishet i svåra ärenden så hon anmälde sig själv.

Nu har beslutet kommit. Citerar Dagen: ”I de nya tillämpningsanvisningarna förtydligas att ”en tyst bön” och ”en tanke till den egna guden” kan inrymmas i arbetsdagen. Detta så länge det inte påverkar arbetet, servicen till medborgarna eller kollegorna.

Blir lite dubbel i känslan. Bönen får inte påverka jobbet. Okej, man syftar naturligtvis på att ingen arbetstid ska gå förlorad. Men en tyst bön kan väl på ett sätt ta lite tid i anspråk. Men att den påverkar jobbet är väl rätt klart. För bön påverkar. Bön gör nytta. I detta fall bara positivt vad jag kan förstå.

I beslutet borde det ha stått:

….förtydligas att ”en tyst bön” och ”en tanke till den egna guden” kan inrymmas i arbetsdagen. Detta så länge det inte påverkar arbetet negativt , servicen till medborgarna eller kollegorna.

Då är vi hemma i beslutet. Vi är så rädda för bön. Ändå söker vi oss dit när nöden tränger sig på.

Vi vet att en sund bön påverkar oss människor på ett bra sätt. Den gör gott.

Läser man artikeln lite mer noga skriva det i beslutet att ”….bönestunder – och att detta ”oftast torde kunna tillgodoses utan att äventyra verksamhetens normala bedrivande Bra där. Det ”torde” inte göra det.

Heder åt denna socialsekreterare som stod upp för denna sak. Det finns fler ställen som borde röka efter att andlighet inte är farligt på jobbet. Att en enkel sund bön kan göra mer nytta en skada. I en tid av stress, ensamhet, arbetslöshet, oro för våldsbrott, blir bönen en central händelse. Så vi behöver inte vara rädda för den.