Du har mitt liv i din hand

Sista dagen på året. Ett år som för oss alla inneburit många olika händelser. Somliga är vi så glada för. Minns med tacksamhet. Kanske nytt jobb, ny kärlek, nya händelser (som att bli farfar till exempel 😊)

Året kan ha varit ett av dom tyngsta. Förlorat jobbet. Sjukdomen tärt på kroppen. Förlorade relationer. Hopplöshet. Kanske ett år man bara vill glömma.

Hur än året sett ut får vi lägga det bakom oss. Be Gud om nåd att kunna hantera och förhålla oss på bra sätt till det. Så att minnen inte hindrar oss att gå vidare.

För mig finns en bön och en tacksamhet. Inför det nya året tänker jag så här:

Gud, tack för att du har mitt liv i dina händer.

Det är där jag vill ha min utgångspunkt. Det är där jag vill ha min vila.

Vi kan ana vad det nya året kan innebära. Men det mesta av det är ett oskrivet blad. Vi vet ingenting om det. Det är i det ljuset jag känner en trygghet i att be Gud om att han ska ta sin vård om mitt nya år.

Jag väljer att placera mig i Guds hand. Där vill jag vara. För jag tror att det är bra utgångsläge.

Därför avslutar jag detta år med denna bön. Kanske vill du göra den till din också:

🙏Herre, jag ber om att få ännu en gång lägga mitt liv i dina händer. Att du ska ha omsorg om mig. Leda mig. Beskydda mig. Tack för att du vill och kan gå med mig varje dag under hela året. Tack för den du är Gud. Jag ber att 2020 ska få bli ett välsignat år av dig. Amen 🙏