Beskydd för tänket

Igår skrev jag om att förnya garderoben. Då berörde jag bland annat tänket lite kort.

Vårt tankeliv kan verkligen spela oss ett spratt. Vi kan tänka tokiga tankar om oss själva. Tankar som är, om vi bara stannade upp lite, helt absurda och inte är alls har någon bäring i verkligheten. Ändå påverkar dom oss rätt mycket. Tyvärr.

Det är rätt märkligt hur tankar kan sätta krokben på oss. Det är som att vissa tankar kommer bara för att förstöra. Drar ner oss i träsket av oro och missbelåtenhet.

Vi har tyvärr lite svårt att värja oss mot dom. Omständigheterna gör att dom dåliga tankarna får energi från fel håll.

I Efesierbrevet 6 kan vi läsa om hjälmen. Frälsningens hjälm. Läser om att den inte bara skyddar vår tro och frälsning. Den vill skydda vårt tänk också.

I tro får vi ta på oss den. Så att den får skydda oss.

Idag skulle jag vilja be för dig vars tänk strular med dig. Ber att tänket får frid. Att tänket får rätt fokus på Gud och hans möjligheter. Att Gud får hjälpa dig att börja tänka goda tankar om dig själv och det du just nu genomlever. Att uppgivenhetens tankar får bytas ut till hoppets tankar. Tackar dig Gud för att du vill så in fridens tankar.


Idag ber vi för riksdagsman: Lars Beckman (M)