Återvändande folk

När jag skriver dessa funderingar är jag ingen i en period där jag läser Nehemja bok i bibeln. En intressant bok på många sätt. Bland annat kan vi förstå att det judiska folket vände hem efter att blivit bortfört. Nehemja bygger upp muren och sätter in portarna i muren igen. När allt är klart flyttade man tillbaka till Jerusalem för ett bebo staden igen.

Jag tror att vi behöver ett återvändande folk idag med. Samhällen hade en gång en aktiv kyrka. Men många har flyttat och kyrkan och församlingen försvann den med dom.

Vi har många nyplanteringar med nya församlingen idag. Men det finns en återplantering som skulle behöva till. Och så kanske det inte i första hand handlar om nya kyrkor. Utan att orter får tillbaka troende som bor där. Kanske är det inte kraft nog att starta församling. Men kanske en bönegrupp. Med support av en församling på en annan ort. Att folk återvänder till orten som andra flyttat ifrån.

Jag tänker det skulle behövas för den stadens/samhällets bästa.

Mina funderingar kretsar kring hur kan små samhällen ha en andlig gemenskap? Tänker att större församlingar behöver ta ett större ansvar för att mindre samhällen har någon form av andlig gemenskaps. Kanske handlar det om att troende behöver flytta till mindre orter för att skapa en andlig gemenskap som tex bönegemenskap.

Jag tror att det kommer välsigna mindre samhällen men också den ”utsändande” församlingen.

Vårt land behöver ett återvändande folk


Idag ber vi för riksdagsman Hanna Gunnarsson (V)