Vad händer i en människa…..

Vad händer i en människa när det är viktigare att filma, visa sina barn, än att underlätta för personal att rädda en person tillbaka till livet?

Vad händer i en människa när sin egen nyfikenhet blir viktigare än att underlätta för att rädda liv?

Vad händer i en människa när sin egen framfart är viktigare än en ambulans väg till sjukhuset för att rädda liv?

När man väntar på en ambulans och håller på att gå under av smärta vill man inte höra talas om att dom hindrats av andra. Bara för att man tänker mer på sig själv än den behövande.

Kanske kan man försöka sätta sig in i den behövande som om det vore sig själv. Då kanske man handlar annorlunda ……

För mig som människa och tidigare jobbat inom sjukvården är det ett mycket märkligt beteende.